Historie

ZUS 2013 01-zmensPřed rokem 1950 se na našem městě vyučovalo hudbě pouze soukromě a v malém rozsahu. Učitelé byli většinou kapelníci dechovek, varhaníci a bývalí muzikanti vojenských kapel. Když v červnu 1950 oznámil městský rozhlas zřízení hudební školy, přihlásilo se tehdy asi 50 zájemců, hlavně o výuku hry na klavír a housle.

Velké problémy po zřízení městské hudební školy nastaly při zajišťování učeben, neboť většinu vhodných budov zabraly úřady vzniklé v souvislosti s nově založeným okresem ve Velké Bíteši. Sestava učitelského sboru se velmi často měnila, protože učitelé dojížděli převážně z Brna a sehnat pro ně byt nebylo tehdy možné. Vyučovalo se střídavě v sokolovně, na obecné a mateřské škole, dokonce i v budově dnešního městského úřadu.

Teprve v roce 1953 dostala hudební škola své 3 místnosti v budově dnešního klubu kultury. Počet těchto místností byl v roce 1959 rozšířen na 5 a hudební škola měla v tomto roce již 130 žáků.

Další rok si škola opět polepšila, neboť dostala k užívání celé 1. patro dnešní České spořitelny. V roce 1961 se hudební škola přejmenovala na Lidovou školu umění a měla dva obory: hudební a taneční.

Tento stav trval do roku 1967, kdy se škola musela stěhovat, tentokrát na vrchní náměstí do budovy, kde je dnes městská knihovna. Pro 140 žáků, kteří školu navštěvovali, byly tyto prostory poněkud stísněné. Chyběl vlastní sál pro veřejná vystoupení žáků a nově zřízený výtvarný obor musel být vyučován ve třídách základní a později zvláštní školy.

Poslední stěhování do současné budovy proběhlo v roce 1995, poté co ji opustil 1. stupeň základní školy. Škola tak konečně získala rozsáhlé prostory, které ovšem bylo zapotřebí upravit dle potřeb umělecké školy. Po četných rekonstrukcích naši školu dnes pravidelně navštěvuje 300 žáků, kteří si mohou vybrat z oboru hudebního, výtvarného a tanečního.

Nahoru