Hudební obor

Hudební obor je nejstarším oborem na naší škole a tradičně má největší počet žáků, kteří se u nás vzdělávají. Nabízí možnost hry na širokou paletu hudebních nástrojů:

  • klávesové
  • strunné
  • dechové
  • bicí
  • a také přirozený pěvecký projev lidského hlasu.

Nastudované skladby žáci pravidelně prezentují na veřejnosti: školní koncerty a besídky, přehlídky, vernisáže, soutěže.

hudebni-12hudebni-16hudebni-05hudebni-09

 

Více foto >>

Nahoru