Literárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor spojuje výuku hlasové, pohybové, dramatické, přednesové činnosti v jeden vzájemně propojený celek, který umožní rozvíjet umělecké vlohy žákův oblasti divadelního a slovesného projevu.

V letošním školním roce není literárně - dramatický obor z kapacitních důvodů otevřen.

Nahoru