Stanovení výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2023/2024

OborVýše úplaty za pololetí šk. roku
Hudební obor
Přípravné studium 1 050 Kč
Individuální výuka 1 350 Kč
Skupinová výuka 1 050 Kč
Taneční obor
Přípravné studium 800 Kč
Taneční vyjadřování 1 050 Kč
Výtvarný obor
Přípravné studium 1 150 Kč
Výtvarné vyjadřování 1 200 Kč

Splatnost úplaty za vzdělávání (školného) je k 15. září a 15. únoru školního roku.

Platbu proveďte:

  • buď v hotovosti v daném termínu v ředitelně
  • nebo příkazem z účtu: ve pospěch účtu ZUŠ;
    číslo účtu: 167 248 171/0600 s přiděleným variabilním symbolem

 

 

Nahoru