Výtvarný obor

Výtvarný obor základní umělecké školy se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělání.

V tomto oboru se rozvíjí výtvarné dispozice žáků:

  • Vnímání
  • Myšlení
  • Vyjadřování
  • Estetické cítění
  • Tvořivost

Ve studiu se pak usiluje o to, aby žáci získali hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázali ho výtvarně vyjádřit. Dostává se jim také ucelený přehled o výtvarném umění. Práce žáků jsou prezentovány na výstavách a soutěžích.

vytvarny-04vytvarny-14vytvarny-30vytvarny-40

 

Více foto >>

Nahoru