Aktuality

Aktuální informace k provozu školy od 1. února 2021 do 14. února 2021

Vážení rodiče, 

 vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickému systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení a nebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Děkujeme za pochopení

Aktualizace školního řádu

Na pedagogické a provozní poradě byl dne 19. ledna 2021 projednán a schválen školní řád s platností a účinností od 1. února 2021.

Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 23.1. 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství, provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Děkujeme za pochopení.

rozhodnutí vlády ke stažení: pdfsb0011-2021_002.pdf

Nahoru