Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Aktuální informace k provozu školy od 1. února 2021 do 14. února 2021

Vážení rodiče, 

 vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickému systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení a nebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Děkujeme za pochopení

Aktualizace školního řádu

Na pedagogické a provozní poradě byl dne 19. ledna 2021 projednán a schválen školní řád s platností a účinností od 1. února 2021.

Nahoru